Hizmetlerimiz

Maden Aramalarında Jeofizik Uygulamalar

 • Metalik Madenler (Au, Cu, Ag, Pb, Zn)
 • Yapısal çizgisellik (Kontak, fay, çatlak vb.) haritalarının elde edilmesi
 • Potansiyel cevher zonlarının tespiti
 • İlgili resmi formatlarda Jeofizik raporların yazılması
 • Koratlarlarda, cevherli zonlar için laboratuvar ortamında IP/Rezistivite - Manyetik duyarlılık ve Yoğunluk ölçümleri yapılarak, 3B görüntüllerinin Jeolojik verilerle yorumlanması ve arazide yapılan IP/Rezistivite - Manyetik ve Gravite verileri kullanılarak yeni potansiyel yerlerin daha detaylı olarak tespit edilmesi

Jeofizik Danışmanlık

 • Daha önce yapılmış olan Jeofizik Verilerin kalite kontrolü, yeniden veri-işlem aşamalarından geçirilmesi ve Jeolojik verilerle birlikte yorumlanması
 • Jeofizik çalışmaların denetlenmesi ve organize edilmesi
 • Cevher modeline göre, uygun Jeofizik yöntemlerin ve Jeofizik hatların planlanması 
 • 2B-3B olarak Gerçek Koordinatlarda IP/Rezistivite verilerinin değerlendirilmesi ve Jeolojik verilerle birlikte yorumlanması
 • 2B-3B olarak Gravite verilerinin değerlendirilmesi ve Jeolojik verilerle birlikte yorumlanması
 • 2B-3B olarak Manyetik verilerin değerlendirilmesi ve Jeolojik verilerle birlikte yorumlanması
 • SP (Self Potential) - Doğal Potansiyel haritasının elde edilmesi ve Jeolojik verilerle birlikte  yorumlanması

Jeotermal Enerji Aramaları

 • Manyetotellürik (MT) yöntem uygulamaları
 • Düşey Elektrik Sondaj (DES) uygulamaları
 • Manyetik uygulamalar

Endüstriyel Hammadde ve Kömür Aramaları

 • Mermer Aramaları
 • Feldspat Aramaları

Mühendislik Jeofiziği Uygulamaları

 • Heyelan etütleri
 • Baraj gövdelerindeki potansiyel zayıf zonların tespiti
 • Tüneller
 • Katı Atık Alanlarının tespiti
 • Yer altı su seviyesinin tespit edilmesi
 • Üretim sahalarında, liç alanında 3B yer altı nemlilik modelinin elde edilmesi ve dökülen sıvının homojen şekilde dağılmasının sağlanması
 • Boşluk veya mağara tespiti
 • Kırık, çatlak veya fayların tespiti

Topoğrafik Ölçümler

 • Topoğrafik haritalama
 • Jeofizik ölçü noktalarının aplikasyonu
 • Sondaj noktalarının aplikasyonu

Paylaş: